03 Aralık 2021
6-7 Aralık Emisyon-İmisyon Ölçümleri, Ölçüm ve Numune Alma Eğitimi

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Eğitimin Adı   : Emisyon-İmisyon Ölçümleri, Ölçüm ve Numune Alma Eğitimi Eğitim Tarihi  : 06-07 Aralık 2021 Eğitimin Yeri  : Ankara

DERS PROGRAMI

GÜN

SAAT

DERSİN KONUSU

EĞİTMEN

1. GÜN

09.30-10.00 Açılış Konuşması Soner OLGUN Daire Başkanı
10.00-10.45

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

Esra TURAN KILIÇ Çevre ve Şehircilik Uzmanı
10.45-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlarında Karşılaşılan Durumlar Duygu HOŞAFCIOĞLU Kimyager
11.30-12.00 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliği’nde Emisyon-İmisyon Ölçümlerine İlişkin Hususlar Refet Sinem ATGIN Çevre ve Şehircilik Uzmanı
12.00-14.00 Öğle Yemeği
14.00-14.30

Ölçme Bölgeleri, Yerleri ve Ölçümün Amacı, Planı İçin Gereklilikler

Mustafa ALTUNDAĞ Kimya Mühendisi
14.30-15.00

Hız Tayini,  Nem Tayini,

Mustafa ALTUNDAĞ Kimya Mühendisi
15.00-15.45

Partiküler Madde  (Toz) Ölçümü 

Mustafa ALTUNDAĞ Kimya Mühendisi
15.45-16.00 Çay-Kahve Arası
16.00-16.30

VOC Örneklemesi Formaldehit Örneklemesi

Mustafa ALTUNDAĞ Kimya Mühendisi
16.30-17.00 Yanma Gazları Ölçümü Serhat YILMAZ Çevre Mühendisi

2. GÜN

09.30-10.15 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Emisyon-İmisyon Ölçümlerine İlişkin Hususlar Sezin ÇALIK ÇEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı  
10.15-10.45 Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Sezin ÇALIK ÇEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı  
10.45-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00 -11.30

Siyanür Örneklemesi

Sülfirik Asit Örneklemesi Krom (+6)  Örneklemesi Amonyak Örneklemesi

Hakan GÜNGÖR Çevre Mühendisi
11.30 -12.00

Metal Örneklemesi

Halojen Örneklemesi

Mustafa ALTUNDAĞ Kimya Mühendisi
12.00-12.30

PAH Örneklemesi

PCDD/DF Örneklemesi

Mustafa ALTUNDAĞ Kimya Mühendisi
12.30-14.00 Öğle Yemeği
14.00-14.30

Hava Kalitesi Ölçümleri- İmisyon/ (Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Ek-2)

Hakan GÜNGÖR Çevre Mühendisi
14.30-15.00

Dedeksiyon Limitleri Ölçüm Süreleri

Halis Emre GÜNEŞ Çevre Mühendisi
15.00-15.30

ISO 16911 Kanallardaki Hızın Ve Debinin Ölçülmesi

Halis Emre GÜNEŞ Çevre Mühendisi
15.30-15.45 Çay-Kahve Arası
15.45-16.15

Emisyon Faktörü Kullanarak Hesaplama

Halis Emre GÜNEŞ Çevre Mühendisi
16.15-17.00

VOC Metot Seçimi

Halis Emre GÜNEŞ Çevre Mühendisi

SINAV

20.12.2021 10.00 - 11.00 Sınav