03 Aralık 2021
8-10 Aralık Emisyon-İmisyon Ölçümleri Raporlama Personeli Eğitimi

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı

 

Eğitimin Adı : Emisyon-İmisyon Ölçümleri Raporlama Personeli Eğitimi

Eğitim Tarihi : 08-10 Aralık 2021

Eğitimin Yeri : Ankara

DERS PROGRAMI

GÜN

SAAT

DERSİN KONUSU

EĞİTMEN

1. GÜN

09.30-10.00

Açılış Konuşması

Dr. Ahmet Yavuz YÜCEKUTLU

Yeterlik ve Kalite Şube Müdürü

10.00-10.45

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

Esra TURAN KILIÇ

Çevre ve Şehircilik Uzmanı

10.45-11.00

Çay-Kahve Arası

11.00-12.00

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Emisyon-İmisyon Ölçümlerine İlişkin Hususlar

Derya SARIOĞLU

Şube Müdürü

 

12.00-14.00

Öğle Yemeği

14.00-14.45

Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Derya SARIOĞLU

Şube Müdürü

 

14.45-15.45

Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlarında Karşılaşılan Durumlar (İzin ve Lisans)

Duygu HOŞAFCIOĞLU

Kimyager

15.45-16.00

Çay-Kahve Arası

16.00-17.00

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliği’nde Emisyon-İmisyon Ölçümlerine İlişkin Hususlar

Refet Sinem ATGIN

Çevre ve Şehircilik Uzmanı

2. GÜN

09.30-10.00

Ölçme Bölgeleri, Yerleri ve Ölçümün Amacı, Planı İçin Gereklilikler

Mustafa ALTUNDAĞ

Kimya Mühendisi

10.00 -10.30

Baca Dedeksiyon Limitleri Ve Ölçüm Süreleri

Halis Emre GÜNEŞ

Çevre Mühendisi

10.30 -10.45

Çay-Kahve Arası

10.45-12.00

Örnekleme Yöntemleri

Mustafa ALTUNDAĞ

Kimya Mühendisi

12.00-14.00

Öğle Yemeği

14.00-14.45

Temel İstatistik

Halis Emre GÜNEŞ

Çevre Mühendisi

14.45-15.30

Belirsizlik Bileşenleri

Halis Emre GÜNEŞ

Çevre Mühendisi

15.30-15.45

Çay-Kahve Arası

15.45-16.15

Belirsizlik Hesaplamaları

Halis Emre GÜNEŞ

Çevre Mühendisi

16.15-17.00

ISO 16911 Kanallardaki Hızın Ve Debinin Ölçülmesi

Halis Emre GÜNEŞ

Çevre Mühendisi

3. GÜN

09.30-10.30

Hava Kalitesi Ölçümleri- İmisyon/ (Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Ek-2)

Hakan GÜNGÖR

Çevre Mühendisi

10.30-10.45

Çay-Kahve Arası

10.45-12.00

Hesaplama Örnekleri

Mustafa ALTUNDAĞ

Kimya Mühendisi

12.00-14.00

Öğle Yemeği

14.00-14.45

Performans Kriterleri

Halis Emre GÜNEŞ

Çevre Mühendisi

14.45-15.30

VOC Metot Seçimi.

Halis Emre GÜNEŞ

Çevre Mühendisi

15.30-15.45

Çay-Kahve Arası

15.45-16.30

Emisyon Faktörü Kullanarak Hesaplama

Halis Emre GÜNEŞ

Çevre Mühendisi

SINAV

20.12.2021

12.00 - 13.00

Sınav