21 Şubat 2020
8-11 Mart 2020 Çevre Mevzuatında Yeni Uygulamalar; Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Uygulamaları ile Ulusal Depozito/İade Sistemine Geçiş Süreci konulu Seminer

2001 Yılında Bakanlığımızın bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Bakanlığın desteklenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetleri yanında, ülkemiz çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı ve destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir.

T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde Vakfımız ile birlikte ; 8-11 Mart 2020 tarihinde Maritim Pine Beach (İleribasi Mevkii, 5. Parsel Belek) Belek/ANTALYA’da  "Çevre Mevzuatında Yeni  Uygulamalar;  Geri  Kazanım  Katılım  Payına  İlişkin  Yönetmelik Uygulamaları  ile Ulusal  Depozito/İade  Sistemine  Geçiş  Süreci konulu Seminer”düzenlenecektir.

Bilindiği üzere, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevre Kanunu’na eklenen geri kazanım katılım payı başlıklı Ek Madde 11’de “Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir…” hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik 31/12/2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelikte Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden (plastik poşet, lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, elektrikli ve elektronik eşya ile içecek ambalajı dâhil tüm ambalajlar) poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesi ve bu payların beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine yönelik esaslar belirlenmiştir.

Çevre Kanunun Ek-12 inci maddesinde ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamalarının 1/1/2021 tarihinden itibaren zorunlu tutulacağı hükmüne yer verilmiş olup zorunlu depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esasların Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu hükmün uygulanmasına yönelik olarak yürütülmekte olan TUDİS projesi kapsamında sektörel tespit ve analiz çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca, Çevre Kanunun Ek-11 inci maddesinde tanımlanan Depozito Sistemi ise, Kanunun Ek-12 inci maddesinde tanımlı zorunlu depozito uygulamalarından farklı olarak; piyasaya sürenlerin tercihine bağlı olarak gerçekleştirilecek olan ve depozito sistemine tabi tutulan miktarlar açısından geri kazanım katılım payı ödenmemesine ilişkin hususları düzenleyen bir uygulama olup bu uygulamalar çerçevesinde esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ayrıca yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 08-11 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya’da “Çevre Mevzuatında Yeni Uygulamalar; Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Uygulamaları ile Ulusal Depozito/İade Sistemine Geçiş Süreci” konulu seminer düzenlenecek olup söz konusu seminere; Kanunun ek-1 sayılı listesinde gösterilen ürünleri piyasaya süren/ithal eden işletmeler ve satış noktalarının temsilcileri başta olmak üzere bu işletmelere teknik destek verecek olan muhasebe sorumluları ve çevre görevlilerinin katılımları önem arz etmektedir. Seminer çıktıları bu uygulamaların güncellenmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde de değerlendirileceğinden dolayı ilgili tarafların katkıları da özel öneme haizdir.

Katılımcılar seminer bedeli olan 3.250 TL (KDV Dahil) yi  , Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesinin, TR60 0001 0016 7152 1264 1250 55 IBAN No ve 1671-52126412-5055 Hesap No’ lu T.C. Ziraat Bankası, Ümitköy /Ankara Şubesi; hesaba (EFT, havale yapılabilir.) (Seminer materyalleri ve sarf malzemeleri bu ücrete dahildir) yatırdıktan sonra aşağıdaki başvuru yap linkine tıklayarak 8 Mart 2020 tarihine kadar kayıt yaptırmakla mükelleftirler. Aksi takdirde ücret yatmış olsa dahi kayıtlar kabul edilmeyecektir.

Katılımcı 8 Mart 2020 tarihinde saat 14:00 itibariyle otele giriş yapabilir. Seminer 9 Mart 2020 saat 09:00’da başlayacaktır. Katılımcılar 11 Mart 2020  tarihinde saat 12:00’de odalarını boşaltmakla yükümlüdürler. 11 Mart 2020 saat 12:00’den sonra Otelden havaalanına transferler toplu olarak sağlanacaktır.

 

8 Mart 2020 tarihinde Antalya Havaalanı transfer saatleri

15:00--18:00--21:00

Transfer yetkilisi Can Berk 0506 487 9176

DİKKAT !

01.01.2020 tarihi itibarı ile E-Fatura uygulamasına geçmemiz sebebiyle, E-Arşiv faturalar PDF formatında oluşturularak belirtmiş olduğunuz mail adresinize gönderilecektir. Faturalar ücreti yatıran firma adına düzenlenecek olup fatura bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması önemle rica olunur.

 

SEMİNER PROGRAM İÇİN TIKLAYINIZ

 

Son Başvuru Tarihi

08/03/2020

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ