28 Eylül 2020
Çevre Görevlisi Aday Eğitim Duyurusu

30/07/2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin “Çevre Mühendisi ve Çevre Görevlisi Eğitimi ve Sınavı” başlıklı 12. Maddesi ikinci fıkrasında “6 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yeterlik belgesi alacakların temel çevre bilimleri ve çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler konusunda yapılacak eğitim ve sınava katılmaları zorunludur. Bu sınavdan 100 üzerinden 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılır. Bu kişiler çevre görevlisi olarak çalışabilmeleri için çevre yönetimi hizmeti yeterlik belgesini almaya hak kazanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda; 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında Bakanlığımız Konferans Salonunda  yüz yüze “Çevre Görevlisi Aday Eğitimi” yapılması planlanmış ve başvurular alınmıştır. Ancak söz konusu eğitimin Covid-19 salgınından dolayı eğitimcilerin ve katılımcıların olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmiştir.

 Bu çerçevede, etkileri halen süren Covid-19 salgını göz önüne alınarak, ertelenen “Çevre Görevlisi Aday Eğitimi” internet üzerinden ZOOM programı aracılığı ile 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında canlı olarak yapılacaktır. Başvuru yapan adayların 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak canlı eğitim programına katılım sağlamaları gerekmektedir.

Eğitime katılım sağlayacak adaylar, eğitimden sonra yapılacak sınavdan başarılı olmaları durumunda “Çevre Görevlisi” olarak çalışabilmeleri için “Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi” almaya hak kazanacaklardır.

Not: Çevre görevlisi eğitimi ile ilgili gerekli bilgilendirmeler, katılımcılara  mail ile iletilecektir.

12-16 Ekim 2020 Online Eğitim PROGRAMI için tıklayınız