23 Kasım 2021
Ölçüm, Numune Alma ve Emisyon-İmisyon Raporlama Eğitimleri Hakkında

2001 yılında Bakanlığımızın bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Bakanlığın desteklenmesi ve güçlendirilmesi faaliyetleri yanında, ülkemiz çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı ve destek sağlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetini sürdürmektedir. 

Bakanlığımızca, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarları personeline “Ölçüm, Numune Alma ve Emisyon-İmisyon Raporlama Eğitimi’’, Aralık ayında Covid-19 Pandemisi nedeniyle uzaktan (on-line) gerçekleştirilecektir.

Eğitim konuları ve tarihleri aşağıda yer almaktadır.

Eğitim Konusu

Eğitim Tarihi

Sınav Tarihi/Saati

Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi 

6 - 7 Aralık 2021

20 Aralık 2021

Saat 10:00 – 11:00

Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlama Eğitimi

8- 10 Aralık 2021

20 Aralık 2021

Saat 12:00 – 13:00

Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi

13-14 Aralık 2021

20 Aralık 2021

Saat:14:00-15:00

Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağlar ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi

15-17 Aralık 2021

20 Aralık 2021

Saat: 16:00 – 17:00

 

Başvurular, katılımcının Ek-te yer alan bölümlerden mezun olunması halinde kabul edilecek olup, eğitim müracaatları http://www.tucev.org/ adresinden yapılacaktır.

Ek te yer alan meslek grupları dışında mezuniyeti olan personelin eğitime başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde, yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve Bakanlık Döner Sermaye Birimine yatırılan eğitim ücretlerinde iade yapılmayacaktır.

Eğitime katılanların her yıl Bakanlıkça belirlenen Döner Sermaye Birim Fiyatı eğitim ücretini yatırması zorunludur.

 • Bakanlıkça verilecek eğitimlerden sonra yapılacak sınavlarda 100 puan üzerinden 70 puan alan katılımcılar başarılı kabul edilip, eğitimin içeriği kapsamında sertifika ve numune alma/raporlama personel kimlik kartı almaya hak kazanacaktır. Söz konusu sertifika ve numune alma/raporlama personel kimlik kartının 5 yıl süre ile geçerli olması sebebiyle, süresi sona eren/erecek olan katılımcılar ile eğitime ilk defa başvuruda bulunacak tüm katılımcıların talepleri alınacaktır.
 • Sınavda başarısız olanlar ile mazereti nedeni ile sınava katılamayanlar için bir kereye mahsus telafi sınav hakkı verilecektir, telafi sınavı yapılacak tarih Bakanlıkça belirlenip ilan edilecektir.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcının yetkisi, sınav sonuçları Bakanlık Resmi İnternet sitesinde duyurulduğu tarihten itibaren geçerli olacaktır.
 • Mevcutta sertifika ve numune alma/raporlama personel kimlik kartına sahip olup, süresi dolanların yetkisi, bir sonraki eğitimin ardından sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasına kadar geçerli olacaktır.
 • Sertifikalı personelin eğitim aldığı süre zarfında çalıştığı laboratuvarını değiştirmesi halinde düzenlenen sertifika ve numune alma/raporlama personel kimlik kartı, en fazla ikinci bir laboratuvarda daha geçerli olacaktır.
 • Ek te belirtilen meslek grupları dışında mezuniyeti olan ve bu eğitimden önce Bakanlıkça verilen eğitimlere katılarak başarılı olan personelin sertifika ve numune alma/raporlama personel kimlik kartı, süresi tamamlanana kadar geçerli olacaktır.
 • Ek te yer alan meslek gruplarının dışında mezuniyeti olan personelin, sertifika ve numune alma/raporlama personel kimlik kartı süresi dolduktan sonra da tekrar eğitime başvurma hakkı olacaktır.
 • Katılımcıların, öncelikle Bulundukları ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Döner Sermayesinden referans numarası alarak (245 Sıra Numaralı -Çevre Alanında Teorik ve Pratik Eğitimler/Günlük (kişi başı) 225 TL (KDV Dahil)), Bakanlık Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Halk Bankası nezdindeki Kurumsal hesaba 301 Gelir Kodu ile, katılacakları eğitimin gün sayısına uygun olarak 2 günlük eğitim için toplamda 450 TL(KDV dahil), 3 günlük eğitim için ise toplamda 675 TL (KDV dahil) olan KATKI PAYI bedelini yatırmaları ve dekontunu kayıt formunda ilgili yerlere yüklemesinin sağlanması zorunludur.
 •  Ayrıca katılımcılar aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde katılmak istedikleri online eğitimin yanındaki iban numarasına belirtilen eğitim ücretlerini yatırmakla mükelleftir. (Ücretleri yatırdıktan sonra başvuru esnasında dekont numaralarını sisteme girmeniz gerekmektedir.)

 

EĞİTİM ÜCRET VE İBAN BİLGİLERİ

SIRA NO

EĞİTİMİN ADI

TARİH

KİŞİ BAŞI ÜCRET

İBAN NO

1

Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi 

6-7 ARALIK 2021

600,00 ₺

BANKA: T.C. ZİRAAT BANKASI
HESAP SAHİBİ:  TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
İBAN NO: TR23 0001 0016 7152 1264 1250 42

2

Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlama Eğitimi

8-10 ARALIK 2021

900,00 ₺

BANKA: T.C. ZİRAAT BANKASI
HESAP SAHİBİ:  TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
İBAN NO: TR93 0001 0016 7152 1264 1250 43

3

Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi

13-14 ARALIK 2021

600,00 ₺

BANKA: T.C. ZİRAAT BANKASI
HESAP SAHİBİ:  TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
İBAN NO: TR17 0001 0016 7152 1264 1250 53

4

Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağlar ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi

15-17 ARALIK 2021

900,00 ₺

BANKA: T.C. ZİRAAT BANKASI
HESAP SAHİBİ:  TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
İBAN NO: TR87 0001 0016 7152 1264 1250 54

 

 • Kayıt esnasında Sisteme yüklemiş olduğunuz fotoğraflar sertifika ve kimlik kartlarında kullanılacağından dolayı son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf olması gerekmektedir. Uygun fotoğraf yüklenmemesi halinde kayıt onaylanmayacaktır.
 • 01.01.2020 tarihi itibarı ile E-Fatura uygulamasına geçilmesi nedeniyle, E-Arşiv faturalar PDF formatında oluşturularak belirtmiş olduğunuz mail adresinize gönderilecektir. Faturalar ücreti yatıran firma ya da kişiler adına düzenlenecek olup fatura bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması önemle rica olunur.
 • Eğitim sonucunda başarılı olamayan katılımcı için http://lab.csb.gov.tr/ web sitesinden duyurulacak tarih ve saat de on-line olarak telafi sınavı yapılacaktır.
 • Eğitim ile ilgili eğitim programı, eğitim notları, on-line linkleri vb. hususlardaki detaylar, Genel Müdürlüğümüz Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı’na ait http://lab.csb.gov.tr/ web sitesinden daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.

SON BAŞVURU TARİHLERİ

 • Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi 5 ARALIK 2021
 • Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlama Eğitimi 7 ARALIK 2021
 • Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi 12 ARALIK 2021
 • Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağlar ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi 14 ARALIK 2021

 

Ek te yer alan meslek grupları dışında mezuniyeti olan personelin eğitime başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde, yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve Bakanlık Döner Sermaye Birimine yatırılan eğitim ücretlerinde iade yapılmayacaktır.

 

Numune alma meslek grupları listesini indirmek için tıklayınız

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ