13 Aralık 2021
SU VE ATIK SUDAN NUMUNE ALMA EĞİTİM PROGRAMI

SU VE ATIK SUDAN NUMUNE ALMA EĞİTİMİ

 (13-14 ARALIK 2021 )

TARİH

SAAT

KONU

EĞİTMEN

13Aralık 2021

10.00-10.20

Açılış Konuşması

Soner OLGUN

10.20-10.50

Laboratuvar Tanıtımı

Mevlana KARAKAYA

10.50-11.00

Mola

 

11.00-11.50

Numune Alma Konusundaki Su/Atık Su Mevzuatı

İlknur SIRIMOĞLU

11.50-12.30

Sürekli Atık Su İzleme Sistemleri Tebliği

Filiz KORKMAZ

12.30-14.00

Ögle Yemeği

 

14.00-14.40

TS EN ISO 5667-1: Numune Alma Programlarının ve Numune Alma Tekniklerinin Tasarımına Dair Kılavuz

TS ISO 5667-4: Doğal ve İnsan Yapımı Göllerden Numune Alma Rehberi

Birsen UÇAR

14:40-15.00

TS EN ISO 5667-6: Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alınması için Kılavuz

Osman TANER

15.00-15.10

Mola

 

15.10-15.50

TS ISO 5667-10: Atık Sulardan Numune Alma Kılavuzu

İlknur SIRIMOĞLU

15.50-16.40

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği

TS ISO 5667-9: Deniz sularından numune alma kılavuzu

SKKY Deniz Ortamından Numune Alma Esasları

Nursel ŞAHİN

14 Aralık 2021

10.00-11.00

TS ISO 5667-12 :2021: Dip Sedimentlerinden Numune Alma Kılavuzu
TS EN ISO 5667-19: Deniz çökeltilerinden numune alma kılavuzu

TS EN ISO 5667-15: Çamur ve sediment örneklerinin koruma ve taşıma rehberi

Meryem YILMAZ

11.00-11.20

Mola

 

11.20-12.10

TS EN ISO 5667-3: Su Numunelerinin Korunması ve Elleçlenmesi

Birsen UÇAR

12.10-12.30

Numune Almadan Gelen Ölçüm Belirsizliği

Birsen UÇAR

12.30-14.00

Ögle Yemeği

 

14. 00-15.00

Uygulama

Tüm Eğitmenler

 

20 Aralık 2021

14.00-15.00

SINAV

TÜM EĞİTMENLER