13 Aralık 2021
TOPRAK, ATIK, ARITMA ÇAMURU, ATIK YAĞ VE İZOLASYON SIVILARINDAN NUMUNE ALMA EĞİTİM PROGRAMI

TOPRAK, ATIK, ARITMA ÇAMURU, ATIK YAĞ VE İZOLASYON SIVILARINDAN NUMUNE ALMA EĞİTİMİ (15-17 ARALIK 2021)

TARİH

SAAT

KONU

EĞİTMEN

15 Aralık 2021

10.00-10.20

Açılış Konuşması

Soner OLGUN

10.20-10.50

Laboratuvar Tanıtımı

Mevlana KARAKAYA

10.50-11.00

Mola

 

11.00-11.50

Numune Alma Konusundaki Mevzuat-Toprak

TS 9923: Yüzey Topraktan Numune Alma

TS ISO 18400 -101-104-107: Numune Alma Tasarım ve Planlama

TS ISO 18400 -102 : Numune Alma Teknikleri

Osman TANER

11.50-12.30

TS ISO 18400 -104-202-203: Endüstri Bölgeleri Kirlenmenin İncelenmesi

Birsen UÇAR

12.30-14.00

Öğle Yemeği

 

14.00-14.50

Numune Alma Konusundaki Mevzuat-Atık

(Atık Yönetimi Yönetmeliği

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği)

Semra VAHABOĞLU

Tuğçe KÜRKLÜ

14.50-15.00

Mola

 

15.00-15.40

TS 12090: Katı Atıklar-Katı Atıklardan Numune Alma Kuralları

İlknur SIRIMOĞLU

15.40-16.00

Tıbbi Atıklar ve Numune Alma

Osman TANER

16 Aralık 2021

10.00-10:40

Numune Alma Konusundaki Mevzuat-Arıtma Çamuru

(Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik)

Nursel ŞAHİN

10.40-11.00

Mola

 

11.00-11.50

TS 9545 EN ISO 5667-13: Çamurdan Numune Alma

Meryem YILMAZ

11.50-12.30

TS EN ISO 5667-15 Numunelerin Koruma ve Taşıma Rehberi

Meryem YILMAZ

12.30-14.00

Öğle Yemeği

 

14.00-14.30

Atık Yağ Mevzuatı

(Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği)

Semra VAHABOĞLU

Tuğçe KÜRKLÜ

14.30-15.20

PoliklorluBifenil ve PoliklorluTerfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik)

Semra VAHABOĞLU

Tuğçe KÜRKLÜ

17 Aralık 2021

10.00-10.50

IEC 60475: İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Atık Yağlarda ve İzolasyon Sıvılarında PCBs Analiz Metotları

Meryem YILMAZ

 

10.50-11.00

Mola

 

11.00-12.00

TS 900-1 ISO 3170: Petrol Sıvıları-Elle Numune Alma

Birsen UÇAR

12:00-12:30

Numune Almadan Gelen Ölçüm Belirsizliği

Birsen UÇAR

12.30-14.00

Öğle Yemeği

12.20-14.00

14.00-15.00

Uygulama

Tüm Eğitmenler

 

20 Aralık 2021

16.00-17.00

SINAV

TÜM EĞİTMENLER