26 Aralık 2018
2010 - Çölleşme ile Mücadele Sempozyumu

Çölleşme/arazi bozulması dünyada ve ülkemizde önemli sosyo-ekonomik, çevresel ve kültürel neticeleri olan ve dünyada 1 milyardan fazla insanı doğrudan etkileyen bir süreçtir.Sempozyum kapsamında ülkemizdeki çölleşmenin sebepleri,  göstergeleri, tesirleri, çölleşme ile mücadele usulleri, çölleşmenin kuraklık ve iklim değişikliği ile karşılıklı etkileşimleri, çölleşme ile mücadelede ulusal ve uluslar arası işbirliği, birey, medya ve sivil toplum kuruluşlarının rolleri ile çölleşme ile mücadelenin politik, hukuki ve kurumsal çerçevesi ele alınmıştır.