26 Aralık 2018
2011 Atık Yönetimi Sempozyumu

Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün öncülüğünde, Atık Yönetimi ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve ilgili paydaş gruplarla (Üniversiteler, özel sektör, çevresel STK'lar, oda ve birlikler, Enstitüler) bilgi alışverişinde bulunulması ve Atık Yönetimi alanındaki yeniliklerin değerlendirilmesi amacı ile 16-21 Nisanda, 500 kişinin iştiraki ile "Atık Yönetimi Sempozyumu" düzenlenmiştir.