26 Aralık 2018
2011 Su ve Atık Sudan Numune Alma&Arıtma Çamuru,Toprak,Katı Atıktan Numune Alma Eğitimi

T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı'nın öncülüğünde, Vakfımız ile birlikte Vakıf senedimizin 3.maddesi g ve h bendine istinaden 19-20 Aralık 2011'de Antalya'da "Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi"  devamında 21-23 Aralık tarihinde ise "Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atıktan Numune Alma Eğitimi" düzenlenmiştir.