04 Ocak 2019
Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlama Personelleri Sertifikasyon Eğitimi

TUÇEV ve  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı ; 22-26 Kasım 2018 tarihinde, " Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlama Personelleri Sertifikasyon Eğitimi " düzenledi.

2 gün süren eğitim programına toplam 83  kişi katıldı.

Fotoğraflar: