Hakkımızda

Amacımız

İnsanın, insan sağlığının, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve tabii kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile tabii ve tarihi zenginliklerinin korunması için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar temin etmek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki ve sorumluluklarının amaç ve hedeflere ulaştırılmasında, ekonomik, teknik, bilimsel, proje, alt yapı, tesis, onarım, tevsi ve donatım konularında her türlü girdiyi sağlayarak güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

 

Faaliyet Alanlarımız

Ülkenin doğal, tarihi ve kültürel çevre ile ilgili değerlerinin belirlenmesi, tanıtılması ve korunması için gerekli çalışmalar yapmak,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının faaliyetleri için ihtiyaç duydukları her türlü malzemeyi ( araç, gereç, alet, ekipman, makine, teçhizat, bilgisayar malzemeleri, demirbaş tüketim malzemeleri ve tıbbi bakımla ilgili her türlü maddenin vb. ) temin etmek ve bunların bakım, onarım ve yenilenmesini gerçekleştirmek,

Her türlü çevre kurum ve kuruluşların açılmasına, bina ve tesislerinin yapım, onarım ve kiralanmasına yardımcı olmak,

Çevre hizmetleri ile ilgili mezuniyet öncesi ve sonrası düzeyde eğitim yapmak isteyen başarılı öğrenci ve kişileri maddi yönden desteklemek, hizmet içi eğitim kurumları ile sosyal tesisler kurmak,

Çevre kurumlarının üretim ve hizmet kapasitelerinin kullanım ve işletilmesine yardımcı olmak, çevre kurumları ile iş sahipleri ve sanayiciler arasında kurulacak işbirliğini desteklemek ve bu konuda yardımcı olmak,

Çevre bilincinin yerleşmesi için tanıtıcı faaliyetler yapmak ve yaptırmak, bu amaçla kurslar ve her seviyede çevre eğitimini teşvik etmek, desteklemek, öğrencilerde çevre değerlerini koruyucu değer yargılarının gelişmesine katkıda bulunmak, başarılı çalışmalarını ödüllendirmek,

Çevre konuları ile ilgili kongre, panel, konferans ve seminerler hazırlamak ve hazırlananlara katılmak,araç, gereç ve maddi yardımlarda bulunmak ve aynı amaçla çalışılan kurumlarla işbirliği yapmak.